TestINT
TestINT, günümüzde makine öğrenmesi içeren yazılımların çok geniş bir uygulama alanına sahip olması ve bunların beraberinde getirdiği çeşitli problemlerin çözümünde kullanılmak üzere geliştirilmiş test platformudur. TestINT, akıllı sistemler için yapay zeka işlevleri içerir ve emniyet kritik sistemlerde de kullanılır.

TestINT, şirketlerin daha geniş öğrenme verisine sahip ve güvenilir ürün geliştirmelerine yardımcı olur. Uyarlanabilir, esnek ve genişletilebilir yapısı ile farklı test tekniklerinin seçilmesine olanak sağlar.

 

  • TestINT, makine öğrenmesi ile geliştirilen yazılımların etkin ve ölçülebilir olarak test edilmesi için aşağıdaki amaçlar doğrultusunda geliştirilmiş bir test sistemidir:
  • Normal ve yoğun karlı, çöl durumu, gece, fırtınalı hava koşulları gibi farklı ve ekstrem senaryoları test etmeye olanak sağlayan çok fazla sayıdatest verisininoluşturulabilmesi için metotlar sunulmasını,
  • Geleneksel test yöntemlerinden seçilecek yöntemlerin makine öğrenmesi için uyarlanması ve geliştirilmesini,
  • Test yeterliliğinin belirlenmesi için kriterlerin oluşturulması ve ölçümlerin yapılmasını,
  • Yazılımların güvenilirliğinin denetlenmesi için bir standardizasyon oluşturulmasını sağlar.
TestINT Temel Kullanım Aşamaları
1. Test Verilerinin Hazırlanması
- Generative Adversarial Networks (GAN) ile sentetik veri üretimi
- İmaj transformasyonu (brightness, contrast, translation, scaling, horizontal shearing, rotation, blurring, fog effect, and rain effect)
- Adversarial test verisi oluşturma
- Alan spesifik kısıtlar ile veri üretimi
2. Test Yeterlilik Kriterlerinin Belirlenmesi
Tek seviye nöron kapsama
Basit nöron kapsama
K-multisection nöron kapsama
Nöron sınır kapsama
AutoEncoder

3. Test Koşumu ve Sonuçların Raporlanması
Test verileri seçilen yöntemler ile çoğaltılır
Seçilen test yeterlilik kriterlerine göre testler koşulur
Sonuçlar test raporu ile kullanıcıya sunulur
Üretilen yeni test verileri ve hatalı sonuç üreten test verilerine ulaşım sağlanır.